Hepatitis C - Behandling

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Den viktigaste behandlingen som visade mest lovande i bota kronisk hepatit C är agenten som heter pegylerat interferon alfa (Pegasys eller PEG-Intron) och det är ofta blandad med ett antiviralt läkemedel som heter ribavirin eller Virazole. Efter ett samråd med en gastroenterolog eller en hepatolog (levern specialist) kan du både rita beslutet att börja ta mediciner för behandling i kampen hepatit C-virus. Detta beslut kommer att baseras enbart på resultaten för lever fungerande tester som kommer att göras till hands, om leverbiopsi eller test för HCV, om den allmänna hälsotillstånd och på personens ålder.

Det finns ett antal medicinska tillstånd som kommer att utesluta användningen av interferon som depression eller vissa andra psykiska och neurologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus eyhematosus, reumatoid artrit eller psoriasis, aktiv alkohol eller drogmissbruk, cirros som har svåra symtom som slöseri , gulsot, vätskeretention som kommer att orsaka svullnad eller mentala störningar och en låg blodhemoglobinnivån, andra annars känd som anemi och ett lågt antal blodkroppar.

behandling, hepatit, interferon, lever, medicinsk, ribavirin, symtom, tid, virus