Hepatit E - Behandling

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

På grund av denna reaktion detta ett mycket bra sätt att avgöra om en person kommer att bli smittade, antalet immunglobulin klass m antikroppar närvarande varelse som ett starkt bevis för förekomsten av viruset, för det skede av sjukdomen och den skada som var orsakas till levern. För närvarande finns inget vaccin som kommer att förhindra infektion med hepatit E-virus. Varken immunglobulin som kan framställas från den plasma som skall samlas in från hepatit E-infekterade patienter kommer att vara effektiva i att förebygga med ett sådant virus.

Studier har gjorts för att utveckla ett sådant vaccin och det har varit en del experimentella hepatit E vaccin som testades på djur, resultatet av det är en minskning på nivån av infektionen men inte en fullständig förhindra infektionen från kroppen.

förebyggande, hepatit, immun, infektion, lever, närvarande, typ, vaccin, virus