Hepatit D - Symtom och orsaker

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

På grund av karaktären av medberoende av hepatit D-viruset på hepatit B-virus för sin replikering, kan denna infektion förhindras genom att förhindra primär infektion med hepatit B-virus genom en mycket rutinmässig vaccination eller genom att administrera denna typ av vaccin och Samtidigt hepatit B immunglobulin även känd som HBIG för människor som har ett lågt immunförsvar och denna typ av globulin kommer att innehålla mycket höga halter av hepatit B-virus antikroppar, omedelbart administreras till dem som exponerats för denna typ av sjukdom .

blod, fall, förebygga, hastighet, hepatit, infekterat, infektion, typ, virus