Hepatit C - Symtom och orsaker

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Infektera själv utan någon medicinsk vård för att hjälpa dig i hopp om att ha en rolig tid med en del rekreationsdroger kan leda till ett mycket komplicerat liv och vara smittade med den här typen av mycket allvarliga virus. Också transfusion med infekterat blod eller andra blodprodukter som du kan komma i kontakt med kan vara mycket hög riskfaktor att bli smittade med hepatit C-virus, från hemodialys eller från en känd och mycket bedömas aktivitet från det förflutna: transplantation av organ från infekterade donatorer.

Medicinska forskare hjälpte samhället till den grad att det 1992 fanns ett test på marknaden för att kontrollera ditt blod för hepatit C-virus vilket leder till en helt ny medicinsk revolution i blodtestning och alla andra blodprodukter för förorening och det positiva resultatet var att de fall av hepatit C-virusinfektion som var relaterade till hemodialys, transfusion eller transplantation har minskat till nästan noll sedan.

Detta var en mycket viktig genombrott i den medicinska världen och en mycket viktig språngbräda för människan slag i hjälp av slåss med sådana skadliga sjukdomar som kan kontrakte utan att ens veta.

blod, hepatit, infekterade, medicinska, produkter, symptom, vanligt, virus, visas