Hepatit B Transmission och orsaker

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Använda smutsiga nålar under en olaglig drog användning kan orsaka en direkt kontakt med smittat blod och samtidigt inom vårdinrättningar kan det hända att ha kontakt med oavsiktliga nålstick. Du kan bli smittad också genom sperma som kommer att innehålla små mängder blod eller genom saliv som kommer att blandas med smittat blod. Samtidigt infektion kan uppstå när dessa vätskor kommer i kontakt med slemhinnan som exempelvis mun, rektum eller könsorgan eller med skadad hud av en oinfekterad person.

Statistik har visat oss att det finns vissa människor mer benägna att bli smittad liksom andra till exempel: män som skulle ha sex med andra män, män eller kvinnor som kommer att ha flera sexpartners och mest speciellt utan användning av kondom, människor som injicerar droger och dela nålar, människor som har andra sexuellt överförbara sjukdomar, personer som kommer att genomgå dialys för några andra njursjukdomar, människor som kommer att få trans för blod eller andra blodprodukter, sjukvårdspersonal som eventuellt fastnat med vassa instrument som kan vara förorenade eller med nålar infekterade med blod, institution mentalt handikappade och de som deltar, familjemedlemmar eller vårdgivare, och spädbarn som kommer att födas från infekterade mödrar.

blod, hepatit, infekterat, infektion, kontakt, män, nålar, tid, virus