Hepatit A-virus - Symtom

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Hepatit A-virus är allmänt känd som inflammation i levern som orsakas av detta virus och har namnet på hepatit A eller HAV. I USA är detta en av de vanligaste hepatitvirus och HAV är ett av de få virus som kan orsaka denna sjukdom. De övriga vanligaste sjukdomar är hepatit B och hepatit C också med samma överblick, men mycket mer komplex i att diagnostisera och behandlingsalternativ.

Detta sjukdomar slår årligen och det är ganska rekommenderas en gång ett år läkarbesök och samtidigt en fullständig check-up i fall av infektion vilket gör tidig prevention en av våra bästa allierade i kampen med detta virus. Studier har visat att endast människor är benägna att denna sjukdom vilket gör risken för infektion lägre än väntat, men samtidigt då i fall av, mycket svårare att klara på grund av den begränsade livsstil som man måste leda efter diagnos. Hepatit A-virus inte kommer att orsaka en långsiktig (pågående) en kronisk sjukdom till skillnad från de besläktade virus av hepatit B och hepatit C. levern kommer att bli svullet och inflammerat men på lång sikt inte kommer att orsaka någon skada med korrekt behandlad.

fall, hepatit, infektion, lever, sjukdom, symptom, vanligt, virus