Anestesi

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Denna typ av förfarande kommer att användas från att förhindra att du kan känna någon typ av smärta under din operation, en anestesisjuksköterska eller en narkosläkare kommer att hjälpa dig somna förrän operationen om att du kommer att ha kommer att vara över. Under operationen anestesisjuksköterskor eller narkosläkaren tar hand om dig och se till att dina lungor, höra och njurar fungerar ordentligt.

Först en IV kommer att placeras in i din hand eller arm för att leverera denna typ av medicinering och efter att du kommer att få de mediciner som får dig att somna, från den tidpunkten att lämna dig i mörkret slags tala, att inte vara medveten om något förrän den tid som du kommer att vakna upp, i slutet av operationen.

Din narkosläkare får använda ett rör för att lägga den i din luftrör eller din luftstrupe, varvid detta rör anslutet till en respirator och gör att du kan få adekvat syre och anestesigaser som hjälper dig i den sovande processen.

Du kommer att få vakna upp efter operationen kommer att ske och vid den tiden kommer du att kunna andas på egen hand, varvid röret tas ut och du tas till en intensiv enhet eller en återvinningsrummet, sjuksköterskor vakar över dig tills du kommer helt vakna. Under operationen kommer ditt blodtryck, hjärtfrekvens och syrekoncentrationen i blod övervakas noggrant av narkosläkaren med hjälp av monitorer, medicinsk utrustning särskilt utformad för detta.

allmänt, anestesi, blod, drift, hjärta, mediciner, narkosläkare, problem, tid, typ