Anaplastic

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Patofysiologi

Vanligtvis inträffar anaplastisk sköldkörtelcancer till människor som lever i jod bristfälliga områden och speciellt med en bakgrund av tidigare sköldkörtelsjukdomar (t.ex. ett befintligt struma, follikulär sköldkörtelcancer, papillär sköldkörtelcancer).

Lokal skador ofta kan uppstå till närliggande strukturer, såsom luftstrupen eller matstrupen.

Anaplastiskt carcinom har en snabb utveckling och tidig spridning. Vanligast i områden där carcinoma kan expandera inkluderar lungor, ben och även hjärnan. I 50% av fallen, patienter hantera lungmetastaser.

Frekvens

I Förenta staterna anaplastiskt cancer i sköldkörteln utgör mindre än två procent av fall av malignt sköldkörteltumör. Lyckligtvis verkar incidensen att minska. Internationellt är frekvensen densamma som i USA.

Dödlighet

Detta tillstånd fortskrider ofta snabbt. Överlevnadsgraden är ca 10% och de flesta människor inte leva mer än några månader efter diagnos. Denna typ av cancer drabbar tre gånger fler kvinnor än män, och i fråga om ålder, är högre vid 60-70 års ålder förekomsten.

anaplastic, cancer, diagnos, fall, körtel, sjukdom, sjukdomar, sköldkörtel, tumör