Allergies

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

19in" align="JUSTIFY"> Fexofenadin kombinerar ett antihistamin med luftvägarna alleviant. Det vi använde för att lindra symptomen av allergier. Den innehåller en hel del pseudoepinephrine, och det rekommenderas inte för barn under 12 år.

Indikationer

Fexofenadin ska tas (med vatten, inte juice) antingen 1-2 timmar före eller efter måltid. Under behandlingen en fettsnål kost rekommenderas, som fett kan minska effekten av behandlingen. Dessutom måste tabletten tas helhet. Ordinerade dosen bör respekteras. Med fexofenadin kan påverka allergitestresultat.

Biverkningar kan inkludera matsmältningsbesvär (illamående, magont), huvudvärk, rastlöshet, en känsla av muntorrhet. Meddela läkare om eventuella biverkningar inträffar; den mest betydelsefulla är: frossa, ovanlig hjärtslag rytm, eller allergiska reaktioner.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Innan behandlingen, informera läkare eller apotekspersonal om eventuella allergier. Fexofenadin bör undvikas särskilt om du lider av en (eller flera) av följande hälsoproblem: glaukom, urinvägsproblem, problem med blodtrycket, hjärtrelaterade problem, eller om liknande behandlingar har haft biverkningar i det förflutna. Detta läkemedel bör administrerade noggrant under prenancy och inte alls under amning.

allergies, doctor, dosage, fexofenadine, medications, medicine, prescription, problems, restlessness, treatment