Alfa

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

En av de få läkemedel som används hos vuxna och barn är interferon alfa som verkar hjälpa i kampen med hepatit D virus men samtidigt denna medicin har sina begränsningar eftersom nästan hälften av patienterna inte svarar på den här typen av terapi och kommer återfall inom högst 48 veckor om något behandlingen kommer att avbrytas. Dr Patrizia Farci från Institutet för invärtesmedicin vid universitetet i Cagliari i Italien uppgav att interferon alfa förblir ensam mest effektiva kända medel mot hepatit virus om forskarna inte utvecklas i sitt fältarbete och mer forskning kommer att göras.

alfa, behandling, effektiv, hepatit, interferon, lever, slåss, tid, virus