Agent

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Hepatit E-virus har vissa likheter med hepatit C-virus som en positiv-RNA, ribonukleinsyra, virus som ser ut att vara som en unik agent, och kunde inte katalogis tillhöra en typ av virus familj trots dess gemensamma drag med calicivirus familjen. Hepatit E-virus placerades i en separat familj som heter hepatit E-live virus av Internationella kommittén för Taxonomi virus och dess analys visade att den här typen av virus kommer att utveckla en genetiskt distinkt grupp som kommer att vara garderoben till rubellavirus sedan till Caliciviridae familjemedlemmar.

agent, familj, hepatit, infektion, medicinsk, tid, typ, virus