Advokater mesoteliom

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Mesoteliom symptom ofta efter 20-50 år efter första exponering för asbest. Mesoteliom symptom kan ibland förväxlas med suckar av andra mindre allvarliga tillstånd, kan således patienten vara sent att åtgärda till läkaren, och cancern asbest får diagnosen när det redan är på en mycket avancerad nivå.

Här är en lista över symptom som oftast anklagas av patienter:

Pleural symtom: andningssvårigheter, kraftig smärta i bröstet, kraftig hosta, trötthet, noduli under huden på bröstet eller i nacken.

Peritoneala symtom: viktnedgång, smärta i buken, en onormal svullnad fylld med vätska, illamående

Perikardiella symtom: hjärtklappning, oscillerande hjärtslag, bröstsmärtor, andningssvårigheter, kraftiga svettningar

Testikel symtom: smärtsam eller smärtfri testikel klump

Alla behandlingsalternativ för mesoteliom bör analyseras i detalj med patienten och läkaren innan ett beslut fattas. Patienterna måste ge en fullständig medicinsk historia, inklusive uppgifter om recept och alla andra läkemedel som intas för att säkerställa den mest lämpliga behandlingen följs.

Ibland kan symtomen på mesoteliom förväxlas eftersom de kan tyckas att signalera något annat sjukdom, en mindre allvarlig. Detta är en av anledningarna till malignt mesoteliom diagnostiseras ofta mycket sent.

Det finns olika sätt att hantera en sådan sjukdom. När man börjar arbeta med en patient som lider av malignt mesoteliom, försöker läkaren både till befrielse symptomen och bota cancer. Detta kräver två olika behandlingar som skall följas av patienten. Cytostatika är den vanligaste behandlingen i det här fallet, den enda som kan ta itu med aggressivitet av sjukdomen och faktiskt gör en skillnad i fråga om denna sjukdom.

Däremot kan varken kemoterapi eller andra behandlingar bota mesoteliom. Speciellt när sjukdomen diagnostiseras på avancerad nivå, det är mer troligt att förlänga livslängden på den person när patienten har dålig hälsa. Medellivslängden, efter diagnos görs, handlar om ytterligare ett år i livet.

Det är väldigt viktigt att veta att om en person är mycket utsatt för asbest i arbetet till exempel medlemmar av hans eller hennes familj kommer också att exponeras och möta risken för att utveckla malignt mesoteliom också.

Människor som utsätts för asbest bör vara medveten om rosten risk att detta representerar. De bör också vidta alla försiktighetsåtgärder åtgärder och arbetsgivare bör ge all lämplig utrustning för arbetarna som arbetar i en miljö som påverkas av exponering för asbest.

Arbetstagare som tror att de inte är skyddade tillräckligt mot risck att utveckla cancer från asbest kan kontakta en mesoteliom advokatbyrå, eftersom det finns många advokater specialiserade på den här typen av lag sviter.

advokater mesoteliom, arbete, asbest, asbestcancer, asbestexponering, asbestos, behandling, behandlingar, cancer, cancer från asbest, diagnostiseras, exponering för asbest, kemoterapi, mesoteliom, mesoteliom advokatbyrå, mesoteliom advokater, mesoteliom behandlingar, mesoteliom symptom, patienter, peritoneal cancer, sjukdom, smärta, symtom, tålmodig, terapi