Abscess

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Inom peritonealhålan finns sex funktionella komponenter: bäckenet, den vänstra paracolic gutter, rätten paracolic gutter, den mindre SAC, de infradiaphragmatic utrymmen och Interloop potentiella utrymmen i tunntarmen. In i subdiaphragmatic och subhepatiska utrymmen, de paracolic stuprör kan lutning, når bäcken brädden inferiorly.

Den peritonealvätska kommer att samlas i membranet, i bäckenet, under levern.

Avseende den drabbade viscus kommer bölder utvecklas anatomiskt. Till exempel, om en patient kommer att utveckla bölder i mindre säcken sedan det också kan utveckla svår eller sekundär pankreatit.

Det har också förekommit fall av periappendiceal bölder att om orsakas av en perforerad appendix som kan utvecklas inom den högra nedre kvadranten. Från ligament Treitz till ileum, kommer bölder i tunntarmen kan utvecklas och en bättre förståelse av sambanden mellan dessa förhållanden har en stor utfall på diagnos av patienten.

Intraabdominella abscesser beskrivs som lokaliserade samlingar av pus som kommer e begränsas i den peritoneala kaviteten på grund av en inflammatorisk barriär, att maj sammanhängande inälvor, omentum eller inflammatoriska sammanväxningar. Aeroba och anaeroba bakterier från mag-tarmkanalen kommer även e i innehållet i en böld. Bakterier som kommer att uppstå från tjocktarmen och kommer att hittas i peritonealhålan kommer att stimulera en stor mängd inflammatoriska celler.

abscess, bölder, buken, hålighet, kirurgiska ingrepp, mellanslag, paracolic, peritonealdialys, tålmodig, utveckla