Moderkaksavlossning

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Denna situation uppstår i 0,4 till 1,5% av alla graviditeter och det finns vissa riskfaktorer som kan leda till ett sådant problem. Bland dem är: moderns ålder, polyhydramnios, vaskulit, tobaksbruk, högt blodtryck, buken trauma, kokainmissbruk, placenta ischemi.

Efter 20 veckors graviditet tyvärr kan börja moderkaksavlossning.

Tecknen på en sådan situation är: buksmärtor som startar plötsligt, ryggont, vaginal blödning, är mängden olika (det är möjligt att ha en moderkaksavlossning utan blödning), livmodersammandragningar.

Orsaken till moderkaksavlossning ofta är okänd men som regel, inträffar detta efter en abdominal trauma eller när navelsträngen är för kort eller när vätskan som omger barnet snabbt förlorad.

abruption, allmänt, bebis, blödning, buken, graviditet, leverans, mor, placenta