Missfall, abort

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det finns två typer av elektiv abort men i båda av dem det första steget är dilatation av cervix. Den första typen är den medicinska en och det består i att använda vissa läkemedel för några dagar, eller veckor. Fostret avbryts relativt snabbt.

I sällsynta fall läkemedlen inte eliminera fostret och kvinnan kan behöva en kirurgisk abort. Den andra typen är den kirurgiska abortion- fostret fysiskt avlägsnas från livmodern. Bland de kirurgiska typer ingår användningen av en vakuumanordning som suger fostret bit för bit. Den kan också användas en elektrisk vakuum eller en spruta. En annan typ kallas curettage- fostret skrapas ur livmodern med hjälp av ett verktyg som kallas kyrett. Även om båda metoderna anses säkra, är skrapning rekommenderas.

Innan du gör en abort läkaren kommer att bekräfta en ålder av fostret, kommer han också att avgöra kvinnan Rh faktor och kommer att göra några tester för sexuellt överförbara sjukdomar.

abort, allmänt, behov, foster, graviditet, kallas, kirurgiskt, kvinna, typ, veckor