Low Back Pain - Behandling

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Henrik Weber ville definiera de linjer som skulle göra de egenskaper båda metoderna mer explicita och utarbetat en studie som gjordes på patienter som hade bekräftat diskbråck och ischias och delat in dem i två grupper: den ej verksam behandlingsgruppen och den operativa behandlingsgruppen . Han upptäckte betydligt större resultat i gruppen som fick opereras inom ett år följer upp från operationen men med tiden var det ingen skillnad när man kommer i jämförelse den ej verksam behandling och operativ behandling, i period av fyra till tio år.

Samtidigt annan studier genomfördes på samma ämne slutsatserna och resultaten var ganska lika i båda studierna, lämnar till kunskapen att för en mycket större och snabbare förbättring kirurgisk väg är att gå om symtomen hos patienten är allvarliga på grund av den stora mängden smärta som patienten kommer att ha och på precis samma gång kommer det att finnas en övergripande tillfredsställelse med hela förfarandet, som är snabb och enkel om administreras av specialister.

år, behandling, disk, ej verksam, kirurgiska, långt, operativ, patienten, smärta, tid