Lokalbedövning

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Denna typ av nya narkos teknik gör det möjligt för patienten att göra en komplex och långdragen procedur som öppenvården och sedan på ett säkert och snabbt släppas hem. Beroende enbart på patientens historia med anestesi och på vilken typ av förfarande som personen kommer att genomgå kommer fastställa vilken rutt och val av anestesi förvaltningen och efter operationen och vid urladdning, om patienten kommer att vara helt alert, har inga kräkningar eller illamående symptom och kommer att ha minimal smärta än vi kan säga att den kirurgiska erfarenheten var en stor en för båda delarna ingår, medicinsk och patienten klokt. Lokalbedövning infiltration eller bättre känd som nervblockader i kombination med intravenöst sedering kommer att leda till övervakad anestesisjukvård, känd också som MAC.

I vissa förfaranden som fettsugning, ögonlocksplastik, ansiktslyftning eller Otoplasty är bara några av de verksamheter som ska utföras inom ramen för övervakad anestesisjukvård. Patienterna som kommer att ha den här typen av anestesi kommer att ha en minimal sidoeffekt från ingrepp i jämförelse med narkos som kan ha flera biverkningar som kräkningar, illamående och slående smärtor, enbart beroende på vilken typ av verksamhet och vid mycket Samtidigt patienten kommer att ha möjlighet att släppas hem som samma dag, snabbt och säkert, om det efter det specifika insatser kommer han eller hon e helt alert och kommer inte att visa oroande tecken på biverkningar.

allmän, anestesi, beroende, drift, lokal, nerv, omsorg, patienten, säkert, typ