Kejsarsnitt födelse

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

En kejsarsnitt födseln kan utföras samtidigt som planerat framåt, eller det kan vara en sista minuten ingripande tillämpas på ett problem som uppstod under förlossningen; ibland kan det vara den optimala lösningen både för mamman och barnet.

En kejsarsnitt leverans kan vara det bästa alternativet för en kvinna som bär på tvillingar eller trillingar, eller också om barnets ställning inte är förberedd för naturlig födsel och komplikationer kan uppstå.

Ibland finns det problem vid förlossningen som kräver en sådan invasiv intervention, liksom problem med arbets: det kan hända att värkarna inte är effektiva och livmoderhalsen öppnar inte tillräckligt för att låta barnet gå igenom.

Komplikationer angående barnet

Ibland under förlossningen, kan barnet få in allvarliga problem och dess liv kan sättas i fara: navelsträngen eller moderkakan kan utgöra ett problem som leder till att barnet inte får tillräckligt med syre.

Ibland placenta kan blockera barnets vägen ut genom livmoderhalsen. Denna situation kräver också ett kirurgiskt ingrepp.

C-sektionen rekommenderas även i de fall då barnet har en hälso- eller utvecklingsproblem (en missbildning som hydrocefalus)

allmänt, bebis, födelse, ingripande, kejsarsnitt, komplikationer, leverans, mor, placenta, snitt