Hypertoni

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Bland de symptom som kan förekomma är yrsel, näsblod, huvudvärk, men de förekommer när blodtrycket har nått en verkligen en hög nivå.

För att undvika problem indikeras att efter 20 års ålder, vid varje 2 år personer bör ta en medicinsk kontroll och ta reda på information om deras blodtryck.

Barn kan också drabbas av detta villkor på grund av dålig kost, brist på motion, eller njur- eller hjärtproblem.

Det är viktigt att ha ditt blodtryck kontrolleras eftersom högt blodtryck kan orsaka en hel del komplikationer, kan några av dem även sätta liv i fara.

En av de mest allvarliga komplikation som kan uppträda är den hjärtinfarkt på grund av de hårdnar artärer gjorts av högt blodtryck. Muskeln, trött av allt som pumpning mot högre tryck kan få hjärtat att misslyckas. En annan allvarligt tillstånd som kan utvecklas på grund av högt blodtryck är aneurysm bildas av blodkärlen försvagas. Om bråcket brister, kan livet på patienten vara i fara.

När en person lider av högt eller okontrollerat blodtryck, kan den ha problem att koncentrera sig, minnas saker eller lära. Ett annat allvarligt problem är synen förlorade på grund av de förträngda eller trasiga blodkärl i ögonen.

allmänt, blod, fartyg, hjärta, hög, högt blodtryck, problem, skick, tryck