Fexofenadin - allergiska symptom

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

19in" align="JUSTIFY"> Fexofenadin är ett läkemedel som lindrar allergiska symptom och nässelutslag. Vanligast är det administreras en gång om dagen, eller som läkaren rekommenderar. Dess effekter kan minskas om de tas med fruktjuice och även om patienten tar Antacida läkemedlet ska administreras under noggrann observation och råd från en sjukvårdare eller farmaceut, och dosen kommer att korreleras med kroppens svar på behandlingen.

Biverkningar

  Ibland ett antal biverkningar kan inträffa, liksom matsmältningsproblem, feber, hosta eller ens yrsel, och läkaren måste larmas om de pågå under lång tid eller de förvärras. Om reaktionen är svår, omedelbart varna en sjukvårdare (andningsproblem, inflammationer).

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

  Det är mycket viktigt att inte ta denna medicin om du är allergisk mot det, så informera din läkare i förväg. Tänk också på att fexofenadin är ett antihistamin, så också informera din läkare om någon relevant anamnes, njur- eller leversjukdom. Detta läkemedel kommer att administrerade med försiktighet vid graviditet om det verkligen behövs, men det är okänt om kemikalien kan nå barnet från modersmjölken.

allergier, dosering, fexofenadin, interaktioner, läkare, medicin, ordinerats, , yrsel