AV-block

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det finns 3 grader av atrioventricualar blocket. Den första graden är har nästan inga symptom och i allmänhet det kräver ingen behandling. Men när detta tillstånd orsakas av narkotikamissbruk eller annat hjärtproblem det kräver ytterligare undersökningar.

Den första graden av AV-block är vanligt för idrottare och unga patienter. En ledtråd i detta situationmay vara mer än 20 sekunder av PR-intervallet.

Den andra graden Av block har två typer. Mobitz 1 (eller typ 1) är vanligare hos unga och atletiska patienter. PR-intervallet förlängs successivt med tappade slag tills förmaks impulsen inte bedrivs och QRS-komplexet tappas. Behandlingen är nödvändig endast om blocket orsakar bradykardi med tydliga symtom. I detta fall kommer behandlingen att vara en pacemaker insättning. Den andra graden är patologisk, uppstår problemet generellt i de bunt grenarna. I 20% fall kan visas i Hans. Symptomen är inte sannolikt att visas. Om de verkar dock kan patienten uppleva presynkope, och synkope, yrsel. Skillnaden mellan Mobitz 1 och Mobitz 2 är svårt att göra eftersom 2 P-vågor inte bedrivs i rad.

allmänt, drog, examen, hjärta, kvarter, orsakade, pacemaker, patienter, symtom, visas