Atrioventrikulärt dissociation

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det finns en typ av rytmrubbning kallas isorhythmic AV-dissociation som händer när den atriella hastigheten är densamma som den ventrikulära frekvensen men P-vågen är inte ledande. Det finns också den typ som kallas interferens AV dissociation när ibland förmaken beteende kamrarna men priserna är liknande.

En av orsakerna till atrioventrikulär dissociation är en hög catecholmine nivå.

Andra orsaker som kan generera ett sådant villkor är: läkemedel som blockerar katekolaminer nivåer, kirurgiska och anestesi interventioner, intubations, hjärtinfarkt, sinusknutan sjukdom. Det finns också några strukturell hjärtsjukdom som vagal aktivering, ventrikeltakykardi, hyperkalemi, eller kammarstimulering som kan orsaka Av dissociation. Om vagala fibrer skadas, kan Av dissociation ses efter radiofrekvent ablation av den långsamma vägen ansvarig för AV-nodal återinträde.

allmänt, atrial, atrioventrikulärt, beat, dissociation, hastighet, kvarter, relaterade, rörlig, visas