Diabetisk ketoacidos

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Orsaken till diabetisk ketoacidos är den stora, långlivade blodglukos (större mängd glukos i blodet än normalt). Om ketoacidos inte diagnostiseras i tid och utvecklas, kan det finnas några allvarliga symtom som mental förvirring, letargi och även koma och medvetslöshet med exitus (cetoacidizica koma död). Diabetisk ketoacidos är en medicinsk livshotande akut.

De förekommer oftast bland personer med hög insulinbrist (mestadels med typ 1-diabetes), som kan ha mycket högt blodsocker. Diabetisk ketoacidos kan orsakas av felaktig eller ofullständig administration av insulin, men kan fällas av andra faktorer såsom stötande infektioner (t.ex. andnings viros), vissa medicinska tillstånd, fysisk och emotionell stress, svår uttorkning eller en kombination av dessa faktorer.

blod, diabetes, diabetiker, energi, glukos, högt, insulin, ketoacidos, sjukdomar, symtom