Glaukom - Behandling

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Vid glaukom, patienter behöver en systematisk och långvarig behandling, obligatorisk under medicinsk övervakning. Det är sant att vissa skador som nervskador som gjorts av glaukom kan inte botas men i allmänhet, med hjälp av en lämplig behandling tillståndet kan hållas i linje. Behandlingen kan hålla det intraokulära trycket under normala parametrar och på detta sätt ytterligare skada nerv eller andra problem undviks.

Vanligtvis börjar behandlingen med administrering av läkemedel såsom ögondroppar. För behandling av primär öppenvinkelglaukom det finns många val, till exempel betablockerare två gånger om dagen som minskar ögon sekret. Denna ögondroppar är bättre att undvikas av personer med astma eller hjärtproblem. Också två gånger om dagen används karboanhydrasinhibitorer när de används tillsammans med betablockerare eller 3, 4 gånger i 24 timmar när de används ensamma.

behandling, betingelser, dränering, droppar, glaukom, inhibitorer, intraokulär, laser, öga, tryck