Diagnos livmoderhalscancer

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

I de flesta utvecklingsländer, orsakar livmoderhalscancer flest dödsfall bland kvinnor som lider av cancer. Detta orsakas av det faktum att den huvudsakliga cancerscreening för att upptäcka livmoderhalscancer är sällan tillgängliga och kostsam. Livmoderhalscancer kan detekteras på ett mycket tidigt stadium genom att utföra ett Pap-test.

Denna undersökningsmetod består i att analysera ett cellprov från cervikala området. Analysen kan indikera om i halsområdet finns en viss onormal cellutveckling, oftast indikerar cancerceller.

Den bäcken examen är ett annat sätt som bidrar till att avgöra om det finns någon onormal utveckling i halsområdet.

Utföra dessa tester årligen är mycket viktigt för en kvinnas hälsa, eftersom livmoderhalscancer har inga särskilda symptom. Onormal blödning, utsläpp, eller smärta kan relateras till andra orsaker än livmoderhalscancer. Pap testresultat kan berätta en läkare om det behövs ytterligare utredning för att avgöra vilken typ av onormal utveckling i livmoderhalsen. Därför ytterligare tester måste göras för att korrekt diagnostisera livmoderhalscancer.

Sådan ytterligare ett test är kolposkopi. Det är en icke-invasiv undersökning, som gör det möjligt för sjukvårdare att se cervix tydligare, genom en serie av linser. Efter denna examen kan medic avgöra om det behövs en biopsi. En biopsi är analysen av ett vävnadsprov, som kan avgöra säkert närvaron av cancer.

biopsi, cancer, livmoderhalscancer, livmoderhalsen, metod, område, onormal, urval, vävnad