Hypotyreoidism diagnos

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Korrekt diagnos beror på följande faktorer:

– Symtom: Symtomen är inte specifika för hypotyreos. De flesta av de symptom inte beror på att visas vid hypothiroidism och många av dem kan leda phisician till andra sjukdomar och en feldiagnos. Ett sätt att avgöra om ett symptom är ett tecken på hypotyreos är att granska om det är en nyligen en eller om patienten behandlas om under en längre tid redan (i detta fall diagnosen hypotyreos är mer troligt).

– Familjen medicinsk historia: läkaren bör informeras om eventuella förändringar i patientens hälsotillstånd, vilket skulle kunna tyda på en eventuell avmattning i aktivitets kroppen. Det är också viktigt för vårdgivaren att veta om patienten genomgick en intervention av något slag på sköldkörteln, halsen strålning för att behandla cancer eller om han använde droger som kan orsaka hypotyreos. Dessutom är hypotyreos ett ärftligt tillstånd.

– Fysisk undersökning: Läkaren kommer att kontrollera för eventuella förändringar i sköldkörteln i fråga om storlek, hjärtfrekvens, reflexer, etc.

– Blodprov: Det finns två särskilda blodprov som används för att diagnostisera hypotyreos: a: TSH-test, ett mycket viktigt test för att diagnostisera. Mäter den nödvändiga mängden tyroxin sköldkörtelhormon. En hög nivå av TSH-test innebär thediagnosis av hypotyreos. 2: T4-test.

fall förändringar, förhållanden, hypotyreos, körtel, sköldkörtel, symptom, tålmodig, testa, TSH