Duane syndrom - orsaker

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Det har rapporterats fall där genen löper i familjen i många generationer, men det är ganska ovanligt. Genen som orsakar Duane syndrom tycks vara placerad på kromosom 2. Det var bevisat att i många situationer, det finns mer än en gen som orsakar Duane syndrom, kan de övriga finns på n kromosomerna 4 och 8 och 22.

Duane syndrom var också upptäckts i enäggstvillingar, och den vanligaste typen är DS typ ett. Fast det jag Duane syndrom kan vara en familj arv, visar statistiken att endast 10% av patienter som diagnostiserats med detta villkor har det eftersom vissa familjen gener.

Studier har visat att förutom anatomiska problem orsaken till syndromet är mer sannolikt att vara av innervational karaktär. Problem i hjärnstammen är kan också spela en roll i uppenbarelse av Duane syndrom och även andra sjukdomar gillar: krokodiltårar, optokinetic nystagmus, vestibulo-okulära reflexen. Det fanns fall i när patienter led av Duane syndrom utan att ha några andra problem, appeard det på grund av en olycka eller en del eller på grund av avlägsnandet av en dermolipoma.

duane, fall, familj, förhållanden, gen, orsaka, orsakar, problem, syndrom, typ