Depression - Behandling

Detta är en förbättrad automatisk översättning av denna artikel.

Studier har visat att nästan alla antidepressiva på marknaden har en potentiellt god effekt på någon typ av depression, men i vissa fall finns det en period på upp till sex veckor där patienten måste medicinskt observeras när terapeutisk dosnivå medicinering administreras i fallet av några biverkningar eller bara att observera beteendet hos patienten och om medicinen kommer att ha rätt effekt på kropp och själ. Att välja att ta antidepressiva läkemedel får inte göras enbart på patienterna behöver men samtidigt denna typ av beslut bör e vägledas i väntan på tolerabilitet och säkerhet, lägga i överensstämmelse, läkarens förtrogenhet, lägga till de negativa effekterna och till patienter utbildning och naturligtvis historia tidigare behandlingar, så att de inte krockar i ämnen och minska effekten av varandra.

Oftast kommer i de fall att behandlingen kommer att misslyckas att vara nära knutna till otillräcklig varaktighet terapi, medicinering avsteg eller otillräcklig dosering och inte av medicinska motstånd.

behandling, depression, effekt, förhållanden, medicinering, psykoterapi, sjukdom, tålmodig, terapi, tid